Bomba Dan Penyelamat Northport

01 May 2011- SELAMAT HARI BURUH !!!!! Pegawai dan kakitangan Bomba dan Penyelamat Northport turut meraikan pegawai baru Bomba dari Kuala Terengganu.